Skienselva

Skienselva

Hvert år diskuteres det når laksen for alvor begynner vandringen fra Porsgrunns/Skienselva og videre oppover i vassdraget. Mye avhenger av vanntemperaturen. Flere steder i Porsgrunnselva/Skienselva er det satt opp kamera og temperatur måler, så man kan følge med over nettet på kameraet og temperaturen, og faktisk se med egne øyne når laksen begynner å vandre. Langs hele «Ælva», både på Porsgrunns siden og Skiens siden er det mange fine steder man kan stå å fiske, du finner mye informasjon hvis du søker etter fiske i Skienselven på internett.

Fiskekort

Alle som fisker i vassdraget mellom Frierfjorden (fra Kulltangbrua)og til Skotfoss må kjøpe fiskekort. Fiskekort kan kjøpes på lagets hjemmeside www.skienselva.no via inatur. Faste utsalgssteder på Intersport Down Town i Porsgrunn, Skien servicesenter eller Skien Fiske og Fritid i skien by.

Barn/ungdom under 16 år har lov til å fiske gratis fra land i alle sonene. Det er ikke tillatt å fiske fra innmark (jorder, hager og lignende), private brygger eller inngjerdet industritomt. Gratiskort kan hentes på Skien servicesenter.

Fisketider

Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter innlandsfisk i GunnekleivfjordenPorsgrunnselva/Skienselva, Hjellevannet, Meierelva og Falkumelva fra 1. januar til 31. mai. Laks og sjøørret som fiskes i denne perioden skal settes ut igjen.

Det er tillatt å fiske med stang og håndsnøre etter laks, sjøørret og innlandsfisk fra 1. juni til 31. august, unntatt i fredningssoner.

  • Det er nattfredning mellom kl. 24 og 05.
  • Døgnkvote pr. fisker er 2 laks/sjøørret fra 1. juni til 31. august.
  • Alt fiske er forbudt i gyteperioden fra 1. september til 31. desember
  • Fiske etter ål er forbudt i hele vassdraget!
  • For fiske i Bliva, Klosterfoss og Skotfoss gjelder egne tilleggsregler.

Redskap

Som agn er det tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler, konvoi og flue. Det er ikke tillatt å bruke redskap som kan fylles med vann av hensyn til smittefare mellom vassdrag. Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang pr. person. Ved fiske fra båt er det tillatt å benytte to stenger pr. båt.

Fredningssoner

Det er forbudt å fiske både nedstrøms og oppstrøms laksetrappene (se kart med inntegnede grenser). Det er ikke tillatt å fiske innenfor lysfontenene ved Langbryggene. Det er heller ikke tillatt å fiske i tilknytning til fredningssona ved Gromstulhølen i Bliva og innenfor fredningssonen på Skotfoss. Området er merket med skilt/merker.

Gratis fiskekort til ungdom under 16 år

Styret i Skienselva Elveeierlag har bestemt at alle under 16 år kan få gratis fiskekort ved fiske fra land i vassdraget.

Bestemmelsen om at barn under 16 år kan fiske fritt gjelder nemlig ikke i lakseførende vassdrag. Styret mener derimot at et slikt forslag vil kunne bidra til økt bruk og ikke minst økt interesse fra barn og ungdom når det gjelder fisking i Skiens-vassdraget. Hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet om gratis fiskekort må du ta med legitimasjon, og hente kortet på Servicesenteret i Skien. Gratiskort gjelder i Falkumelva, Meierelva og Skienselva. Gratiskort gjelder kun fra land, altså ikke fra båt.

Privacy Policy