Glomma

Glomma

I Glomma i Akershus og Østfold finner du mye spennende fiske, fra Rånåsfoss i nord til Sarpsborg i sør. Her har det nå også kommet regler for abbor, abbor over 40 cm skal nå settes tilbake i vannet så vær oppmerksom på det.

Beskrivelse

Glomma har en viktig funksjon som gyte- og leveområde for mange fiskearter. Vannstand, tid på døgnet og tid på året er viktige faktorer som påvirker hvor og når det er godt fiske for de ulike fiskeartene. Store variasjoner i dette vassdraget gir muligheter for fine fiskeopplevelser hele året rundt.

Glomma er en mangfoldig fiskeelv som byr på et allsidig fiske, med ørret, abbor, gjedde, sik, gjørs, lake og harr som de mest attraktive artene. Muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser store deler av året. I dette elvesystemet er det til sammen registrert hele 34 forskjellige fiskearter!

Rekorder på Gjedde

Norgesrekorden på gjedde er flere ganger tatt i dette området, det er norgesrekordene på både vederbuk og stam også.

Fiskeregler

Fiskekortet omfatter Glommas hovedløp i Akershus og Østfold – fra Rånåsfoss til Sarpsborg. Fiskekortet gjelder kun på medlemmenes elvestrekninger. Forresten er det gratis fiske på Akershus Energi sine eiendommer rundt kraftverkene i Akershus.

Det er forbudt med all ferdsel langs elva, samt utsetting eller opptak av båt, innenfor en sone på 200 m nedenfor dammen og 150 m ovenfor dammen.

FISKEREGLER:

Minstemål:

  • Harr og ørret: 35cm
  • Gjørs: 42 cm
  • Maksimumsmål: Gjedde over 80 cm skal settes tilbake i vannet

Fangstbegrensninger: Gjedde: 2 fisk per dag, pr fisker.Gjedde som ikke skal benyttes til mat skal settes tilbake i vannet.

Abbor over 40cm skal settes tilbake i vannet. Dette gjelder også Visterflo. Det anbefales dog ikke å spise abbor over 35 cm, på grunn av høyt kvikksølvnivå (tungmetall).

Det oppfordres til å unngå fiske etter ørret i gytetida.

For øvrig gjelder offentlige fiskeregler, se nettsidene til fylkesmennene. De offentlige fiskereglene omfatter bl.a. sonefredninger inntil flere av damlukene. Det oppfordres også til å sette tilbake fisken du ikke skal benytte skånsomt.

Ved funn av ulovlige garn eller andre klare regelbrudd, bes sende epost til paalssvae@hotmail.com.

Brudd på offentlige forskrifter og lover anmeldes.

Gode fisketips

I strømpartier finner du fine ørret- og harrplasser. I evjer og i sakteflytende partier er det gode forhold for abbor- og gjeddefiske. Gjedde og abbor er slukende rovfisk som fanges på stang med spinnere, wobblere og sluk, fra land eller båt, og du kan isfiske etter abbor om vinteren. (Men vær forsiktig på usikker is, det kan oppstå usikker is på grunn av strømforholdene så vær oppmerksom).

I store deler av året står gjedda på et sted. I hovedløpet (Nedre Glomma) er gjedda i hopetall og lettest å fange. Før og etter gyting (april-mai) og om våren er den å finne i grunne partier som i Vestvannet, Mingevannet, Østhølen og Visterflo. En sikker fangsttid er umiddelbart etter gytingen.

Abboren har en lignende års-syklus, men er ikke like bundet til et sted. Om sommeren kan du finne den på grunna, tidlig om morgenen. Abbor fanges gjerne med mark og dupp. Meitefiske i sommerhalvåret på sakteflytende partier på 1-2 m dyp. (Kilde: Glommaguiden)

Viktigste fiskearter på de ulike strekningene:

  • Rånåsfoss – Bingsfoss: Bassengpreg. Vanligste arter: abbor, hork, gjedde, brasme, gullbust og lake.
  • Bingsfoss – Øyeren:Stor gjedde- og abborbestand samt harr, lake, sik, flire, gjørs, mort etc. Innlandsørret finnes også.
  • Mørkfoss – Vamma:Her kan bl.a. fiskes abbor, gjørs, gjedde, lake, ørret, harr, sik, mort, vederbuk, stam, brasme og flire.
  • Vamma – Sarpsfossen og Sølvstufossen: Strekningen regnes for å være av landets beste: fiskestrekninger: gjedde, abbor, lake, laks, ørret, harr, sik, gjørs, vederbuk, mort, brasme og flire. Denne strekningen har minste 29 registrerte arter!
Privacy Policy