Velkommen til Prima Villmark

Velkommen til Prima Villmark

Vi tar for oss noen av de forskjellige fiske metodene som brukes i Norge, og noen av de mest populære stedene å fiske. Skitt fiske folkens!!

Forskjellige Fiskemetoder

HavfiskeMed Havfiske, så menes direkte utslipp, med stang og snelle. De som driver med havfiske kan for eksempel være med i en gruppe på en bedrift hvor brukerne har felles interesser, eller det kan være en gruppe privat personer med felles interesse for Havfiske. Det er stort fokuspå Havfiske i “organiserte” forhold, som å være medlem i en Havfiskeklubb / Forening som også er medlem i Norges Havfiskeforbund.

Isfiske kan foregå både på sjøis (saltvann) og ferskvanns is (ferskvann), men det er alltid avhengig av at det er trygt å ferdes på isen. Man hugger eller borer ett eller flere hull i isen, der snøret blir sluppet ned i vannet under som ikke er frossent. Det kan brukes agn som blink, sluk eller pilk, avhengig av hva man fisker etter. De forskjellige fiskeartene man får på kroken, er vanligvis de samme som biter på resten av året.

Elvefiske Mange av gytebekkene er for små til at det kan drives sportsfiske i dem. Flere av dem har imidlertid sterke stammer av ørret, og produserer mye fisk som sportsfiskerne kan fange, og i noen av de større elvene er det stor mulighet for stangfiske. Vi har mange elver rundt om i hele Norge, og du finner mange råd og tips ved et enkelt søk på nettet av den elven du er interessert i.

LaksefiskeNorge kan tilby et svært godt og variert laksefiske. Mange elver har gode bestander av atlantisk laks. I Norge har vi rundt regnet 450 vassdrag som er lakseførende, og ca. 600 elver. Elvene er spredt fra svenskegrensen og rundt om på hele kysten og opp til grensen mot Russland. Når du skal fiske laks må du være på rett sted til rett tid.

Populære fiskeelver

Glomma:I Glomma i Akershus og Østfold finner du mye spennende fiske, fra Rånåsfoss i nord til Sarpsborg i sør. Her har det nå også kommet regler for abbor, abbor over 40 cm skal nå settes tilbake i vannet så vær oppmerksom på det.

Pasvikelva:Med innlandsfiske menes her fiske i ferskvann etter ferskvannsfisk unntatt laks, sjørøye og sjøørret. Det er spesielle regler for fiske av laks, sjørøye og sjøørret, så vær oppmerksom på å få med deg alle reglene før du starter.

Tanaelva:Hvis du skal fiske i Tanavassdraget må du etter loven løse fiskekort før du begynner å fiske. For å få kjøpt fiskekort må du vise fram kvittering for betalt fiskeavgift. Personer under 18 år slipper å betale fiskeavgift. Både fast bosatte (lokale) og tilreisende fiskere kan kjøpe fiskekort på et av utsalgsstedene. Tilreisende fiskere får bare kjøpe døgnkort. Fiskedøgnet starter kl. 18, og det er ikke tillatt å fiske døgnet fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18.

Drammenselva: er en av Norges beste fiskeelver. 42 sorter er påvist, blant annet sik, abbor, gjedde, ål, skrubbe, torsk, hyse, brasme, vederbuk eller hesling – og ikke minst, laksen. Blandingen av ferskvannsfisk og saltvannsfisk er spesiell for Drammenselva, og her er fiskekort er ikke nødvendig.

Skienselva:Hvert år diskuteres det når laksen for alvor begynner vandringen fra Porsgrunns/Skienselva og videre oppover i vassdraget. Mye avhenger av vanntemperaturen. Flere steder i Porsgrunnselva/Skienselva er det satt opp kamera og temperatur måler, så man kan følge med over nettet på kameraet og temperaturen, og faktisk se med egne øyne når laksen begynner å vandre.

Privacy Policy