Elvefiske

Elvefiske

Mange bekker små

Mange av gytebekkene er for små til at det kan drives sportsfiske i dem. Flere av dem har imidlertid sterke stammer av ørret, og produserer mye fisk som sportsfiskerne kan fange, og i noen av de større elvene er det stor mulighet for stangfiske. Vi har mange elver rundt om i hele Norge, og du finner mange råd og tips ved et enkelt søk på nettet av den elven du er interessert i. For valg av utstyr hvis du er nybegynner, anbefales det å ta en snakk med en av butikkene som selger utstyr, de fleste som jobber der er fiskeentusiaster selv, og kan forklare deg. Etter hvert vil du få erfaring, og gjøre deg opp dine egne meninger.

Elvefiske i Oslo

Det er ikke mange hovedsteder i verden som har muligheter for urbant elvefiske, men mellom 1. juli og 30. september kan du fiske middagen i Oslo, midt mellom hippe kaféer og livlige utesteder i Oslo sentrum. I Akerselva er det satt ut 700 000 yngel av laks og sjøørret i de senere årene, noe som burde gi deg en betraktelig sjanse til å få med deg fangst hjem.

Ved Nedre Foss på Grünerløkka, er det til og med bygget en laksetrapp, noe som gjør det lettere for fisken å klatre oppover i elva. Det er lov å fiske fra 50 meter nedenfor laksetrappen, og helt ned til tunnelen på Grønland. Under elvefiske skal fiskere praktisere bevegelig fiske, slik at alle kan bruke hele elvestrekningen. Broene her derimot, er det forbudt å fiske fra.

Det er tillatt å bruke mange forskjellige agn, som sluk, flue, mark, spinner og wobbler, og minstemålet for laks og sjøørret er 35 cm. Det er en grense på 3 avlivet fisk i døgnet. Det betyr at det ikke er lov å fortsette å fiske etter å ha avlivet den tredje fisken innenfor samme døgn. Du finner ytterligere informasjon på skilter langs elva, her kan du lese om hva som er tillat, men husk å sette deg inn i alle fiskereglene for elva fra Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) her, så du ikke kommer i vanskeligheter.

Akerselva byr kanskje ikke på rekordstore fiskene, men den urbane atmosfæren midt i Oslos travle sentrum gir en helt unik fiskeopplevelse som det er verdt å skrive hjem om! Det er ikke mange hovedsteder i verden som kan skilte med elvefiske, dette er noe turistene finner veldig eksotisk og spesielt.

Regler

Hvis du vil fiske i Akerselva (eller hvilken som helst annen elv/bekk i Norge), må du registrere deg med eget fiskekort, og du må ha betalt fiskeavgift før du begynner å fiske. Fiskekortet i Akerselva koster 100 kroner i døgnet, men dersom du er under 18 år og blir betraktet som en junior, koster det kun 50 kroner i døgnet. Kortet kan kun kjøpes på Inaturs nettside, inatur.no, og det er også her må du også rapportere fangsten du har fått innen 15. oktober hvert år. Sjekk på internett før du begynner, om du finner regler for det stedet du tenker på å dra til.

Privacy Policy