Drammenselva

Drammenselva

Drammenselva er en av Norges beste fiskeelver. 42 sorter er påvist, blant annet sik, abbor, gjedde, ål, skrubbe, torsk, hyse, brasme, vederbuk eller hesling – og ikke minst, laksen. Blandingen av ferskvannsfisk og saltvannsfisk er spesiell for Drammenselva, og her er fiskekort er ikke nødvendig.

Her kan du fiske sik, abbor, gjedde, ål, skrubbe, torsk, hyse, brasme, vederbuk eller hesling – og ikke minst, laksen. I 1334 fikk pave Johannes XXII i Roma i oppdrag å dømme i striden om hvem som skulle ha rettighetene til laksefisket i Drammenselva. Kongen, Kirken og lokalbefolkningen kjempet om rettighetene. En Eikerbonde vant striden.

Drammenslaksen var fra gammelt av betegnelsen på en stor laks som gikk opp Drammenselva til Hellefossen. I 1947 kunne den årlige fangsten være på over ti tusen kilo. Seksti år senere er det blitt redusert til syv tonn. Laksesesongen i Drammenselva varer fra 28. mai til 3. oktober, og laksefestivalen i Hellefossen går av stabelen første weekenden i august. Fisket i Drammen er mer enn Drammenslaksen, i 2009 ble det fanget 1594 kilo sjøørret i Lierelva, og 770 kilo laks og 300 kilo sjøørret i selve Drammensfjorden.

Fiskekort til Drammensmarka og Finnemarka

DOFA-fiskekort gir tilgang til mer enn 60 fine fiskevann i naturskjønne omgivelser i Finnemarka og Drammensmarka, området mellom Lier, Drammenselva, Tyrifjorden og Holsfjorden. De vanligste fiskeartene er ørret, abbor og ørekyt. Det er tillatt å fiske i vannene her hele året. Se

Ca. 10% av Modums totale areal er vann og elver. Store deler av kommunen ligger i et geologisk gunstig område, slik at det er lite forsuring og dermed gode levekår for fisk. Med sine mange vann og elver har Modum gode muligheter for sportsfiske. Flest fiskearter finner vi i Drammenselva og Tyrifjorden med 16 arter av fisk, samt ferskvannskreps.

Laksefiske i Drammenselva

Til tross for at Drammenselva ble rammet av den dødbringende lakseparasitten Gyrodactylus salaris i 1987 har fiskerforeningene og grunneierne langs elva takket være en iherdig kultiveringsinnsats klart å opprettholde et meget bra laksefiske.

Laks

Laksen vandrer via laksetrappa i Hellefossen (Hokksund) opp til Døvikfossen syd for Åmot sentrum. I området like nedenfor Døvikfossen samles mye fisk utover sommeren og høsten, og dette gir grunnlag for et godt laksefiske her. I rekordsesongen 1990 ble det tatt over 4 tonn laks på strekningen mellom Hokksund og Døvikfoss. Normalfangsten ligger årlig på ca. 2 tonn, med en gjennomsnittsstørrelse på laksen på 5-7 kg. Årvisst tas det rugger på 17-18 kg.

Det er gode parkeringsmuligheter nedenfor Døvikfossen på begge sider av elva. Ved elva er det bygget «huker» slik at det går an å søke ly for uvær. Det er fritt salg av både døgn- og sesongkort. Det er avsatt en egen fluesone annenhver dag på en strekning på vestsiden av elva nedenfor Døvikfossen. Ellers er det tillatt å bruke flue m/dupp, sluk, samt mark og tubeflue med søkke.

Fiske etter ørret og annen innlandsfisk i elvene

Ovenfor lakseførende strekning er Drammenselva ei svært god ørret-elv. Årlig blir det tatt stor-ørret på 4-5 kg i elva, og rekordfisker på 8-10 kg forekommer. Ørreten er feit og fin, og gjennomsnitts-størrelsen ligger på 400-500 gram.

Næringstilgangen i elva er god, og fisken vokser særlig raskt fra 25 cm og oppover. For å utnytte den gode veksten er minstemålet derfor satt til 30 cm.

Ørret

Fiskesesongen begynner allerede 1. april, og det blir årlig tatt en del stor ørret på sluk og mark på våren. Utover forsommeren gir vanligvis fluefiske det beste fangstutbyttet. Om høsten er det igjen en god periode for sluk- og markfiske etter ørret. Ved siden av ørretfiske er det også gode muligheter for å fiske gjedde og abbor, særlig på de stilleflytende partiene av elva. Ellers finnes det stor sik, og det er også noe ål i elva. Fra Døvikfossen er det tilrettelagt fiskersti på østsiden av elva opp til Geithus. Her går det an å ta seg en koselig rast ved elvekanten.

Snarumselva fra Gravfoss-Krøderen

På den nederste strekningen av Snarumselva mellom Kaggefoss og Gravfoss er det fine stryk og høler med god bestand av ørret. Ovenfor Kaggefossdammen er elva stilleflytende på en lang strekning. Her er det rikelig med frodig kantvegetasjon og mange spennende evjer med et rikt dyreliv. Av fisk er det gjedda og abboren som dominerer på den stilleflytende delen av elva. Særlig abboren

Privacy Policy