Pasvikelva

Pasvikelva

Vilkår For Innlandsfiske På Finnmarkseiendommen

Med innlandsfiske menes her fiske i ferskvann etter ferskvannsfisk unntatt laks,sjørøye og sjøørret. Det er spesielle regler for fiske av laks,sjørøye og sjøørret, så vær oppmerksom på å få med deg alle reglene før du starter.

Fiskekort

Alle personer som er bosatt i Finnmark, og tilreisende under 16 og over 67 år, fisker gratis etter innlandsfisk på Finnmarkseiendommen. Alle tilreisende i alderen mellom 16 og 67 år skal løse et fiskekort for å kunne få lov til å fiske på FeFo-grunn. Tilreisende som studerer eller avtjener verneplikten i Finnmark er unntatt fra reglen, og kan fiske gratis. Med tilreisende menes de som ikke har registrert bostedsadresse i Finnmark. Fiskekort skal alltid medbringes under fisket og forevises ved kontroll.

Redskapsregler

Personer som ikke har registrert bostedsadresse i Finnmark, kan kun fiske med stang, håndsnøre eller oter. Personer som har registrert bostedsadresse i Finnmark kan i tillegg til stang, håndsnøre og oter, også fiske med garn og andre bundne redskaper.

Aktivering av fiskekort og fangstrapportering.

Finnmarkseiendommen er delt inn i fiskeområder som tilsvarer kommunene i Finnmark. Alle fiskekort skal aktiveres for gjeldende kommune før fiske tar til. Selv om kortet er aktivert for en kommune, er det likevel gyldig for hele Finnmarkseiendommen. For å aktivere fiskekortet ditt logger du på www.natureit.nomed kortnummer og passord som du finner øverst til høyre på fiskekortkvitteringen. Etter at fisketuren er over, skal fangstrapportertil samme sted.

Krav Om Desinfisering Av Fiskeutstyr

I henhold til Matloven m. forskrift er det et absolutt krav om at fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjenstander skal tørkes eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag. Det er opprettet desinfeksjonsstasjoner flere steder i Finnmark (se kartsiden eller www.fefo.nofor oversikt over hvor stasjonene i Finnmark finnes).

Salg av fiskekort

Fiskekort kan kjøpes digitalt på www.fefo.no og på mobil-app, eller manuelt hos lokale utsalgssteder. Ved kjøp digitalt betaler man med Visa eller Mastercard via PayEx. Kjøp av fiskekort med mobiltelefon forutsetter at du har en smart telefon som kan laste ned android-app. Se www.fefo.no for mer informasjon.

Fiskekortkategorier og priser

Korttyper Person Familie

  • 1 døgn NOK 80 NOK 120
  • 3 døgn NOK 220 NOK 335
  • 1 uke NOK 445 NOK 555
  • Årskort NOK 665 NOK 890

Kortkategoriene skiller mellom enkeltperson og familie i de 4 korttypene; døgnkort, 3-døgnskort, ukekort og årskort. Familiekort gjelder for ektefeller/samboere og barn under 18 år. Fiskekortet gjelder fra valgt dato og klokkeslett for når kortet skal tas i bruk (gjøres under kjøpet), og ut kortets gyldighetstid. Årskortet gjelder fra valgt dato og klokkeslett, og ut inneværende fiskesesong (dvs. til 31. desember).

Lokale kortselgere tar 55 kr i gebyr i tillegg til kortprisen ved kjøp over disk (se www.fefo.no for hvor de lokale kortselgerne i Finnmark finnes).

Privacy Policy